Menu
» Forside
» Ansøgerskare og kriterier
» Ansøgningens form
» Kontaktadresse
» Fondens bestyrelse

Advokat Bent Thorberg

 

 

 

 

 

 

 

 
Advokat Bent Thorberg, som blev født den 26. marts 1922 og døde den 15. oktober 1996, havde en succesrig karriere som advokat og erhvervsmand, hvor bl.a. hans engagement i betydelige byggerier i 60’erne og 70’erne indbragte ham en ikke ubetydelig formue. Bent Thorberg var herunder med til at bygge og efterfølgende være medejer af Handelshøjskolens bygninger i København, som han og hans medejere udlejede til staten. 

Bent Thorberg var ugift, havde ingen børn og levede sammen med Inger Norsk (født 1925, død 2006) i 22 år til sin død. Det var hans ønske, at alle midler efter hans død skulle indgå i en fond til støtte for videnskaber inden for medicin, jura, teknik og erhvervsforhold. Han var nemlig gennem hele sit liv meget optaget af den nyeste udvikling og forskning inden for disse områder. 

Det var Bent Thorbergs ønske, at hans efterladte midler skulle medvirke til at skabe ny betydningsfuld indsigt og viden til gavn for det omgivende samfund, hvilket han mente bedst kunne gøres ved at styrke de ovennævnte videnskabelige områder.