Menu
» Forside
» Ansøgerskare og kriterier
» Ansøgningens form
» Kontaktadresse
» Fondens bestyrelse

Ansøgningens form

Kun ansøgninger, som forefindes i elektronisk form vil blive bedømt. 

Ansøgningen kan udarbejdes frit efter ansøgerens ønske i en form som både fag- og lægfolk med akademisk baggrund kan forstå, men skal dog som minimum indeholde følgende:

a) Hovedansøgerens navn, titel, arbejdsadresse, nuværende ansættelsesforhold, telefon og e-mail.

b) Et resumé i begyndelsen af ansøgningen på max. 250 ord.

c) Projektbeskrivelse

d) Budget, angivet for hvert år (eller kortere periode) for en op til 3-års eller i særlige tilfælde 5-årsperiode med totalbeløb fra typisk ca. 250.000,- kr. til max. 2.500.000 kr.

e) Én sides CV for hovedansøger

f) Videnskabelig publikationsliste omfattende de sidste 5 år samt evt. andre publikationer af betydning for ansøgningen.

Alle ansøgninger sendes i pdf-format vedhæftet en e-mail til advokat Morten Eldrup-Jørgensen på: mej@nnlaw.dk